Tömningsrutter & -dagar

Vi eftersträvar alltid att tömma kärlen under samma veckodag. Vid helgdagar utför vi tömningarna i förväg. Ifall helgdagen inträffar på en måndag utför vi måndagens rutt redan på föregående fredag och fortsätter vid behov efter helgen.

Tömningsintervallen räknas alltid i veckor. Till exempel vid 4 veckors tömningsintervall ryms det 13 tömningar under året.