Fakturering & villkor

Vi fakturerar tömningar varannan månad. Faktureringen sker via Validius Group Ab. Anmärkningstiden är 7 dagar och betalningsvilkoren är 14 dagar.

Vid anmärkning debiterar Validius Group Ab påminnelseavgift enligt deras prissättning. Försäningsräntan räknas enligt den allmänna räntelagen.

Engångstömningar kan faktureras genast efter tömningen.

Avfallshanteringsavtalen är i kraft tills vidare om inget annat nämns. Vi följer avfallslagen och Sydvästra Finlands avfallsservice bestämmelser om tömningsintervaller. Tömningsintervallen och kärlsstorleken är fritt förhandlingsbara enligt lagen.

Avfallshanteringsavtalen kan uppsägas utan uppsägningstid.

Vid obetalda fakturor förbehåller vi oss rätten att avbryta tömningarna.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.