2016 grundade M.E. Sop & Trans Ab är ett pålitligt och flexibelt transportföretag inom avfallsindustrin och vars hemkommun är Pargas.

Pålitlig, felxibel och lokal!